*      Masáže     *      Ing. Petr Švec     *      Očista - detoxikace     *

Již několik let se zabývám studiem a aplikací čistících (detoxikačních) metod, které jsou v souladu s mým chápáním života a lidské bytosti jako takové.

 • Poradenství v oblasti celkové detoxikace organismu a zbavení se toxických a parazitárních zátěží
 • Sestavení individuálního detoxikačního programu
 • Měření parazitární zátěží přístrojem F-SCAN
 • Mikroskopie živé kapky krve
 • Bioinformační měření Kvantovým analyzátorem
 • Pronájem frekvenčního plazmového generátoru RPZ 14
 • Detoxikace přístrojem Mary Staggs Detox
 • Detoxikační masáže (medová, lymfatická,...)
 • Nutriční poradenství, redukční programy, zdravá výživa

V rámci studia příčin, psychosomatických vazeb a principů fungování těla (kvantová fyzika, parazitologie, mikrobiologie, biochemie,...) jsem se vybavil třemi diagnostickými metodami, které v kombinaci dají reálný pohled na stav Vašeho těla. Rozhodně si nehrajeme na lékařskou praxi, která má v mnohých situacích své nezastupitelné místo. Jde o nalezení informací, které spoluvytváří současný stav (nemoci, diskomfortu, nadváhy, psychické nestability,...) a napoví, kudy jít, abychom žili ve stavu zdraví a radosti.

1. Frekvenční analýza přítomnosti patogenů v těle:

O rozšíření a klinickou aplikaci Frekvenční terapie se v naší historii zasloužili především Dr. Royal Raymond Rife a Hulda Regehr Clark, Ph. D, N. D. (Naturopathic Doctor). Základní princip je ten, že buňka každého organizmu kmitá konkrétní svojí frekvencí. Tato frekvence je měřitelná. Pokud chci jakýkoliv živý organizmus zabít, stačí ho vystavit po určitou dobu právě jeho životní frekvenci a buněčný kmit se natolik zvýší, že buňka "praskne".

 • diagnostický přístroj: F-SCAN 3
 • závěr: Informace o pravděpodobné přítomnosti plísní, kvasinek, virů, bakterií, prvoků a parazitů v těle
 • hodnota samostatného vyšetření: 750 Kč (1 hodina)

2. Kvantová magneticko - rezonanční analýza těla:

Jedná se o špičku moderní technologii. Laicky řečeno... Přístroj pracující na principu detektoru lži. Každá otázka vyvolá v těle biochemickou měřitelnou reakci. Tato je přístrojem snímána a vyhodnocena.

 • diagnostický přístroj: QUANTUM
 • závěr: zpráva o 37 okruzích těla
 • hodnota samostatného vyšetření: 750 Kč (1 hodina)

3. Mikroskopie živé kapky krve ve světlém poli:

Je to pro klienta (i pro mě) nejzajímavější část vyšetření. Na monitoru počítače pozorujeme buněčný život jedné kapky živé krve. Pomocí optického mikroskopu a digitální kamery Vám bude zprostředkován pohled do světa, který stojí u zrodu Vašeho zdraví.

 • diagnostický přístroj: Optický mikroskop
 • závěr: stav červených a bílých krvinek, přítomnost plísní, kvasinek, bakterií, prvoků, krystalů solí,...
 • hodnota samostatného vyšetření: 750 Kč (1 hodina)

Všechna měření budete sledovat na monitoru a obdržíte závěrečnou zprávu.
Cena všech tří metod prováděných zároveň je 2 000 Kč a vyžaduje 2 hodiny času.

Více informací na telefonu:
602 411 948 – Ing. Petr Švec
Najdete nás na adrese: Havlíčkova 191, Jičín